Terug naar het overzicht

12-04-2019

van de drie nevelpanters op donderdag 28 februari in Ouwehands Dierenpark kan het dierenpark met trots mededelen dat er voor de tweede keer nevelpanters zijn geboren. Het is uniek binnen Europa dat er zoveel jongen worden geboren in één dierentuin. Het tweede nest bestaat uit twee jongen. Moeder en kroost maken het goed en verblijven op dit moment in het binnenverblijf in een werpkist. Ook voor deze moeder is het haar eerste nest en blijft het spannend hoe zij zonder ervaring de jongen verzorgt.

Vandaag zijn de jongen uit het eerste nest door onze dierenarts ontwormd, gewogen en gechipt. Alle jongen zijn mooi op gewicht en we weten nu dat onze groep nevelpanters is uitgebreid met twee vrouwtjes, een mannetje en twee jongen waarvan het geslacht nog onbekend is.

Nevelpanters in Ouwehands Dierenpark

In Ouwehands Dierenpark verblijven drie volwassen nevelpanters, twee vrouwen en één man. De twee vrouwen zijn in 2015 in een Engelse dierentuin geboren en in datzelfde jaar naar Ouwehands Dierenpark verhuisd. In 2017 hebben zij gezelschap gekregen van het mannetje. De eerste paringen zijn in november en december 2018 waargenomen. Deze groep is nu dus uitgebreid met vijf jongen.

Bedreigd

Ouwehands Dierenpark doet mee aan het EEP fokprogramma en levert met deze geboorte een mooie bijdrage aan de instandhouding van deze bedreigde diersoort. De nevelpanter staat op de IUCN Rode Lijst in de categorie ‘kwetsbaar’. Menigeen is van mening dat opname in de categorie ‘bedreigd’ beter zou zijn. De nevelpanter komt voor in de bossen van Zuidoost-Azië, maar hij wordt ook wel in graslanden en zelfs de Himalaya gezien. Het aantal dieren is de afgelopen twintig jaar met zo’n 30% afgenomen als gevolg van verlies van leefgebied door ontbossing, maar vooral ook commerciële stroperij. Vacht, vlees en botten worden verhandeld en brengen flink geld op.